Ενημέρωση για τη συνάντηση αντιπροσωπίας του ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ με την υποψήφια Περιφερειάρχη Αττικής με την «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μαριάνα Τσίχλη

Την Πέμπτη, 28/09/2023, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΕΝΑΠ – ΕΣΔΔΑ με την κ. Μαριάνα Τσίχλη, υποψήφια Περιφερειάρχη Αττικής, με τον συνδυασμό «Ανυπότακτη Αττική», κατόπιν σχετικής πρόσκλησης.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στον ρόλο των αποφοίτων, στην αναγκαιότητα στελέχωσης των περιφερειακών αρχών με επαρκές προσωπικό, αλλά και την πρόθεση της ΕΝΑΠ-ΕΣΔΔΑ στην λήψη πρωτοβουλιών για αυτά τα ζητήματα.

Οι απόψεις που ανταλλάχθηκαν συνοψίζονται στις εξής θεματικές:

  • Αναφορικά με την μετεγκατάσταση της πλειονότητας των Υπουργείων στο χώρο της ΠΥΡΚΑΛ:

Η Ένωση εξέφρασε έντονα τον προβληματισμό της για τη μετεγκατάσταση των Υπουργείων στο χώρο της ΠΥΡΚΑΚΛ, διότι ανατρέπει την εργασιακή, οικογενειακή και κοινωνική ζωή χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, δυσχεραίνει τους όρους μετακίνησης από και προς την εργασία τους. Ταυτόχρονα, υπογράμμισε την επιβάρυνση της ζωής των κατοίκων της περιοχής, με τη μείωση του πρασίνου, την κυκλοφοριακή συμφόρηση κ.ο.κ. (Οι θέσεις της Ένωσης  εδώ )

Από την πλευρά της η κ. Μαριάνα Τσίχλη, ανέφερε πως η Περιφέρεια στο παρελθόν είχε γνωμοδοτήσει θετικά. Υπογράμμισε πως αν εκκινήσει μία τέτοια διαδικασία θα προκύψουν πολλαπλά ζητήματα Η υποβάθμιση της ζωής των κατοίκων του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, αλλά και των γύρω περιοχών, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, θα είναι κάποια από τα προβλήματα που θα επωμιστούν οι κάτοικοι. Ανέδειξε πως στο Περιφερειακό Συμβούλιο, υπήρξαν συνεχώς αντιδράσεις από πρωτοβουλίες κατοίκων, σωματείων, περιβαλλοντικών κινήσεων για την χρήση της ΠΥΡΚΑΛ με αυτό τον τρόπο, που επιχειρήθηκε να αποσοβηθούν. Απηύθυνε πρόσκληση στην Ένωση, προκειμένου να υπάρχει συνεργασία για την κατάθεση προτάσεων και την ανάδειξη των ζητημάτων που έχει η Μελέτη.

  • Αναφορικά με την στελέχωση της Περιφέρειας και την αξιοποίηση των αποφοίτων:

Η Ένωση ανέδειξε την ανεπαρκή στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας και την αναγκαιότητα προσλήψεων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ιδιαίτερα ανέδειξε την σημασία της αξιοποίησης των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ και δη των αποφοίτων του Τμήματος Ανάπτυξης Περιφερειακών Πολιτικών, τόσο στην χάραξη πολιτικής όσο και στο συντονισμό αρμόδιων αρχών. Γενικότερα, έθεσε το ζήτημα της απαξίωσης των δημοσίων υπαλλήλων, των αμοιβών τους, καθώς και την πάγια θέση της διεξαγωγής κρίσεων για τις θέσεις ευθύνης.

Η κ. Τσίχλη τόνισε την έντονη υποστελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. Η έλλειψη προσωπικού αποδυναμώνει τον ρόλο της Περιφέρειας, την ίδια στιγμή που είναι επιφορτισμένη με αρμοδιότητες σε πολλαπλούς τομείς. Στην Περιφέρεια, προσλαμβάνονται κατά κύριο λόγο συμβασιούχοι, με χαμηλές απολαβές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρξει συνέχεια στη διοίκηση, να μην καλύπτονται οι ελλείψεις στο ανθρώπινο δυναμικό, και ιδιαίτερα σε εξειδικευμένο ή επιλέγεται το outsourcing. Υποστήριξε την άμεση αναγκαιότητα προσλήψεων με μόνιμο προσωπικό, αλλά και την αξιοποίηση των αποφοίτων, και σε θέσεις ευθύνης. Η Ανυπότακτη Αττική διατίθεται να συνεργαστεί με την ΕΝΑΠ προκειμένου να μεταφέρει θεματικές με τις οποίες θα μπορούσε να ενισχυθεί το πρόγραμμα της σχολής αναφορικά με τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Από την πλευρά της κ. Τσίχλη τονίστηκε ότι η Περιφέρεια μετατρέπεται σε ένα φορέα διοχέτευσης πόρων κατά το δοκούν, ενώ ταυτόχρονα έχει υποβαθμιστεί η άσκηση κοινωνικής πολιτικής, η λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας (αντιπλημμυρικά έργα, μέτρα πυροπροστασίας). Οι προτεραιότητες της Περιφέρειας θα έπρεπε να είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των κατοίκων της, η άσκηση κοινωνικής πολιτικής, η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανεργίας και οι προσλήψεις για την στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Είναι κρίσιμο την ευθύνη των έργων, τον προγραμματισμό και την στοχοθεσία να την έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για λόγους διαφάνειας και εγγύησης του δημοσίου συμφέροντος. Η κ. Τσίχλη, ως απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ και μέλος της ΕΝΑΠ, υπογράμμισε πως είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν οι ικανότητες των αποφοίτων στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Τέλος, μεταφέρθηκε η πρόθεση της Ένωσης για λήψη πρωτοβουλιών που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, στη σταδιοδρομία και στην ενίσχυση του ρόλου των αποφοίτων στα ζητήματα της δημόσιας διοίκησης με γνώμονα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος αλλά και του γενικότερου ρόλου των δημοσίων υπαλλήλων.

 

Το ΔΣ της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 

 

 

 


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)