Ενημέρωση για συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/ισσες

Σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προς την Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, πραγματοποιήθηκε στις 28/07/2021 συνάντηση εκπροσώπων του ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μαυρούδη (Μάκη) Βορίδη και τη Γενική Γραμματέα, κα Παρασκευή (Βιβή) Χαραλαμπογιάννη.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, την υλοποίηση του Κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών, τη διαδικασία ανάληψης θέσεων ευθύνης στον Δημόσιο Τομέα, καθώς και ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το ΔΣ της ΕΝΑΠ εξέφρασε τις πάγιες θέσεις του για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ στη Δημόσια Διοίκηση και σχολίασε θετικά τις πρόσφατες αλλαγές στον εισαγωγικό διαγωνισμό, παρά τις ενστάσεις επί της διαδικασίας νομοθέτησης η οποία, όπως είχαμε ήδη αναφέρει κατά την ακρόαση φορέων στη Βουλή, δεν συνάδει με την αρχή της καλής νομοθέτησης. Παράλληλα, ζήτησε αναλυτικότερη και πιο έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση του Κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών καθώς ο κλάδος αυτός αποτελεί μια σημαντική επιλογή σταδιοδρομίας για ένα μέρος των αποφοίτων. Επιπλέον, ζήτησε επανεξέταση και βελτίωση του ν.4622/2019 και ειδικότερα των άρθρων που αφορούν τον συγκεκριμένο κλάδο και επισήμανε την απουσία διαβούλευσης για το υπό έκδοση ΠΔ, το οποίο θα προσδιορίζει τον αριθμό των θέσεων του νέου κλάδου. Επίσης υπογράμμισε την ανάγκη ο νέος κλάδος να στελεχωθεί κατά προτεραιότητα από απόφοιτους της ΕΣΔΔΑ ως τους πιο κατάλληλους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τους σκοπούς του. Τέλος, διατύπωσε το αίτημά για στενότερη συνεργασία της ΕΝΑΠ με το Υπουργείο προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις της όσον αφορά τη δευτερογενή νομοθεσία.

Σχετικά με την ανάληψη θέσεων ευθύνης εκφράστηκε το πάγιο αίτημα της ΕΝΑΠ για την επίσπευση και ολοκλήρωση της διαδικασίας των κρίσεων για όλες τις θέσεις ευθύνης στο σύνολο του δημόσιου τομέα καθώς και ο έντονος προβληματισμός για την υποβάθμιση της μοριοδότησης της αποφοίτησης από την ΕΣΔΔΑ στις εν λόγω διαδικασίες, όπως διαπιστώθηκε στο πρόσφατο νομοσχέδιο για τις διοικήσεις των ΝΠΔΔ.

Επιπλέον, το ΔΣ αναφέρθηκε στις μη αιτιολογημένες εξαιρέσεις από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (όπως των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων) που υπονομεύουν την ίδια τη διαδικασία αλλά και δημιουργούν φορείς και υπαλλήλους πολλών ταχυτήτων, καλώντας το Υπουργείο να λάβει υπόψη του το σχετικό υπόμνημα και τις προτάσεις που κατατέθηκαν από την ΕΝΑΠ στις 5/7/2021.

Από την πλευρά της η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών εξέφρασε τη βούλησή της για αναβάθμιση του ρόλου των αποφοίτων στη Δημόσια Διοίκηση προχωρώντας σε αλλαγές όχι μόνο στον εισαγωγικό διαγωνισμό αλλά και στην ίδια την φοίτηση με στόχο οι απόφοιτοι της σχολής να μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο των στελεχών ταχείας εξέλιξης. Όσον αφορά τον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών το Υπουργείο μας ενημέρωσε ότι ο αριθμός των θέσεων που προβλέπει το υπό έκδοση ΠΔ ανέρχεται σε 350 ενώ θεωρεί ότι τα ζητήματα εισαγωγής στον κλάδο και σταδιοδρομίας είναι προς συζήτηση και κάλεσε την ΕΝΑΠ να καταθέσει τις προτάσεις της. Το ΔΣ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του τόσο για τον μικρό τον αριθμό των θέσεων όσο και για το ότι δεν υπήρχαν περιθώρια παρέμβασης καθώς η έκδοση του ΠΔ ανακοινώθηκε δημόσια όταν βρισκόταν ήδη σε τελικό στάδιο. Απαντώντας σε αυτή την επισήμανση, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου αναφέρθηκαν σε πιλοτική εφαρμογή αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης του αριθμού των θέσεων στο μέλλον.

Σχετικά με τις κρίσεις για επιλογή προισταμένων, η πολιτική ηγεσία δεσμεύτηκε για την επίσπευση των διαδικασιών ενώ το ζήτημα της μοριοδότησης αποτελεί ένα κρίσιμο αλλά πολύπλοκο ζήτημα για το Υπουργείο το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη του τόσο τα τυπικά προσόντα όσο και τις ιδιαίτερες ανάγκες των οργανισμών.

Σε σχέση με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών αναγνώρισε τον υπονομευτικό χαρακτήρα της πληθώρας των διατάξεων εξαίρεσης από το νόμο, και για αυτό το λόγο πρόσφατα δρομολόγησε την κατάργηση πολλών εξ αυτών, βασιζόμενη και στο σχετικό υπόμνημα της ΕΝΑΠ, Παράλληλα δήλωσε ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη νομοθετική πρωτοβουλία κατάργησης εξαιρέσεων, διατηρώντας τις μόνο εκεί που έκτακτες συνθήκες το προβλέπουν (πχ σύσταση νέου φορέα) και για βραχύβιο χρονικά διάστημα. Τέλος, αναφέρθηκε σε ιδιαίτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι φορείς όπως οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τα οποία σχεδιάζει να τα επιλύσει άμεσα ώστε να επιτευχθεί η ομαλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού τους.

Και οι δυο πλευρές συμφώνησαν στο μείζον ζήτημα των προσλήψεων για κάλυψη του πλήθους των κενών στη Δημόσια Διοίκηση, με την πολιτική ηγεσία να αναφέρεται σε μια σειρά προκηρύξεων που υλοποιήθηκαν ή πρόκειται άμεσα να βγουν (εκπαιδευτικοί, επικουρικό υγειονομικό προσωπικό, πανεπιστημιακή αστυνομία, στελέχωση ΟΤΑ κ.α.) και επιβεβαιώνοντας την δέσμευση των δυο μερών για εμβάθυνση της συνεργασίας τους με σκοπό την βελτιστοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης.

Λόγω της ξεχωριστής σημασίας του ζητήματος της υλοποίησης του Κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών, το ΔΣ θα ζητήσει την άμεση συγκρότηση Επιτροπής με συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΝΑΠ, του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και εμπειρογνωμόνων που θα έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία αναλυτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου εφαρμογής.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)