ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΕΝΑΠ δεν αποτελεί συνδικαλιστικό φορέα με την κλασική έννοια, αλλά επαγγελματικό και επιστημονικό Σωματείο με διττό ρόλο: Την εκπροσώπηση των μελών της και την προαγωγή της διοικητικής επιστήμης προς όφελος του διοικητικού εκσυγχρονισμού του δημοσίου τομέα.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)