ΔΣ 2012-2014

κατεβαστε το αρχειο

Πρόεδρος:

Αναστάσιος Σαλτερής
(ΙΗ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, στέλεχος Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας)

Αντιπρόεδρος Α΄:

Αναστάσιος Σαλτερής
(ΙΗ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, στέλεχος Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας)

Αντιπρόεδρος Β΄:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου 
(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, στέλεχος ΥΠΕΣΔΔΑ με απόσπαση στο Συνήγορο του Πολίτη)

Γεν. Γραμμματέας:

Γεώργιος Καραχάλιος 
(ΙΘ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, στέλεχος Ο.Α.Ε.Δ.) 

Ειδ. Γραμματέας:

Βίβιαν Μαργέλλου 
(ΙΓ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, στέλεχος Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με απόσπαση στη Βουλή)

Ταμίας:

Χρήστος Σαριτζόγλου 
(ΙΖ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, στέλεχος Υπουργείου Εσωτερικών)

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας:

Παναγιώτης Ζαρίφης
(IA΄Σειρά ΕΣΔΔ, στέλεχος Υπουργείου Εσωτερικών)

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας:

Παναγιώτης Ζαρίφης
(IA΄Σειρά ΕΣΔΔ, στέλεχος Υπουργείου Εσωτερικών)

Αναπλ. Ειδ. Γραμματέας:

Φώτης Φιλέντας 
(Δ΄ Σειρά ΕΣΤΑ, στέλεχος Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας)-Παραιτηθείς

Αναπλ. Ταμίας:

Κοσμάς Παπαχρυσοβέργης 
(ΙΖ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, στέλεχος Υπουργείου Δικαιοσύνης)