Διαγωνισμός

 

Η φοίτηση στη Σχολή διασφαλίζεται μέσω της επιτυχούς συμμετοχής σε αυστηρό εισαγωγικό διαγωνισμό δύο φάσεων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Ο αξιοκρατικός και αδιάβλητος χαρακτήρας του διαγωνισμού δημιουργεί τις συνθήκες επιλογής αξιόλογων και υψηλού επιπέδου στελεχών. Όπως τονίζεται στην εισηγητική έκθεση του Ν.1388/1983 για την Ε.Σ.Δ.Δ. «..η εισαγωγή στη σχολή, καθόλου εύκολη, βρίσκεται κάτω από εθνικό και διακομματικό έλεγχο..». Οι ασφαλιστικές δικλείδες αντικειμενικότητας που περιέχονται σε όλα τα στάδια διεξαγωγής του διαγωνισμού τον είχαν καταξιώσει, μέχρι τη δημιουργία του Α.Σ.Ε.Π. ως το μόνο αδιάβλητο διαγωνισμό του δημοσίου τομέα. Οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού καθορίζονται στο άρθρο 17 του Π.Δ.57/2007. Ειδικότερα, ο διαγωνισμός έως σήμερα διενεργείται σε δύο στάδια:

1. το προκαταρκτικό στάδιο, το οποίο είναι κοινό και για τις μέχρι πρότινος δύο Σχολές και περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα μαθήματα: «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική»

2. το τελικό στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει:

υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία σε ένα γνωστικό πεδίο, αυτό της «Δημόσιας Διοίκησης»,

γραπτή και προφορική εξέταση σε µία ξενη γλώσσα, Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά και προφορικά σε μία ξένη γλώσσα που επιλέγουν μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής..

γραπτή και προφορική παρουσίαση ενός φακέλου Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά και προφορικά σε φάκελο με επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με ένα από τα γνωστικά πεδία που μπορούν να επιλέξουν από τον παρακάτω πίνακα:
1. Περιβάλλον − Ποιότητα Ζωής
2. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
3. Εφαρμοσμένη Πληροφορική
4. Κοινωνική Διοίκηση
5. Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και την ύλη του Διαγωνισμού δείτε επίσης:


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)