Δελτίο Τύπου για την Αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων

Αθήνα, 30/9/2017
Α.Π. 60/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων

Είναι γνωστό ότι η Ένωση Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.Α. είχε τεθεί εξ αρχής υπέρ του συνόλου των θεσμικών παρεμβάσεων του νόμου 4369/2016, αναπόσπαστο τμήμα των οποίων είναι και το σύστημα αξιολόγησης. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου στις αρχές του 2016, η Ένωση Αποφοίτων έλαβε μέρος στη σχετική διαδικασία ακρόασης φορέων στη Βουλή, όπου μεταξύ άλλων εισηγήθηκε να μη ληφθεί υπόψη κατά την πρώτη εφαρμογή του η αξιολόγηση όσον αφορά στη συνολική μοριοδότηση των υπηρεσιακών κρίσεων, πρόταση η οποία υιοθετήθηκε και ενσωματώθηκε στον νόμο.

Σήμερα υπογραμμίζουμε και πάλι την ανάγκη να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία της αξιολόγησης, αλλά και να εφαρμοστούν πλήρως όλες οι αναγκαίες πρόνοιες του νόμου για τη δίκαιη αξιολογική αντιμετώπιση των υπαλλήλων όλων των βαθμίδων και κλάδων συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με γνώμονα τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Ως εκ τούτου θεωρούμε το σύνολο των προβλέψεων του ν.4369/16, όπως η στοχοθεσία, οι αξιοκρατικές κρίσεις θέσεων ευθύνης και η πρακτική άμεση λειτουργία του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, θα πρέπει να εφαρμοσθούν στο σύνολό τους κατά τρόπο άμεσο και λυσιτελή.

Επισημαίνουμε τέλος ότι η ορθή και αντικειμενική με επιστημονικούς όρους αξιολόγηση δομών και στελεχών πρέπει να συνδυαστεί με την ύπαρξη σύγχρονων οργανισμών και την παρουσία σαφών περιγραμμάτων εργασίας και βεβαίως την εφαρμογή του συστήματος στοχοθεσίας.

Η ΕΝ.ΑΠ. ως ο μόνος αυστηρά ακομμάτιστος επιστημονικός και επαγγελματικός σύλλογος του Δημοσίου θέτει ως πρόταγμα την αρχή της αξιοκρατίας και της ανεξαρτησίας της Διοίκησης από τις
πελατειακές σχέσεις και τις κάθε είδους επιρροές. Πρόκειται για αδιαπραγμάτευτη και διαχρονική θέση αρχής.

 

Για το Δ.Σ. της ΕΝ.ΑΠ.,

Ο Πρόεδρος                                 Η Γενική Γραμματέας
Βασίλειος Σαλτερής                   Παρασκευή Δραμαλιώτη

 

[su_note note_color=”#dbf8fd” radius=”5″] Δελτίο Τύπου – Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων[/su_note]

Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)