Κατηγορία: Ειδικό Καθεστώς Αποφοίτων

Ειδικό Καθεστώς Αποφοίτων

Απόφαση για Ισχύ Ποσοστώσεων σε Κρίσεις Διευθυντών

Από : Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Προς : Υπουργείο Χωροταξίας-Οικισμού-Περιβάλλοντος Περίληψη Χαρακτηριστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που δικαιώνει απόφοιτο της ΕΣΔΔ ο οποίος δεν κρίθηκε σε θέση Προϊσταμένου Δ/νσης λόγω παραβίασης των διατάξεων για τις ποσοστώσεις υπέρ αποφοίτων ΕΣΔΔ.

Ειδικό Καθεστώς Αποφοίτων

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 102/2003 (Διατήρηση ειδικού καθεστώτος μετά από επιτυχή διαγωνισμό ΑΣΕΠ)

Θετική απάντηση σε ερώτημα για το αν οι απόφοιτοι ΕΣΔΔ και ΕΣΤΑ που πέτυχαν σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ και αποδέχθηκαν τη νέα τους θέση (μετά από αυτοδίκαιη παραίτηση από την προηγούμενη) διατηρούν το ειδικό καθεστώς των αποφοίτων όπως αυτό προκύπτει από τις ειδικές διατάξεις του Π.Δ. 57/2007 καθώς και των όποιων νεότερων διατάξεων!