Κατηγορία: Ειδικό Καθεστώς Αποφοίτων

Ειδικό Καθεστώς Αποφοίτων

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 190/2012

Η Ένωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δημοσιεύει την πολύ σημαντική απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (με αριθμ. 190/28-3-2012) σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμ.102/2003 Γνωμοδότησης του Γ’ Τμήματος του ΝΣΚ. Ειδικότερα, η εν λόγω απόφαση αναφέρεται στο ερώτημα που έθεσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο ΝΣΚ αναφορικά με την

Ειδικό Καθεστώς Αποφοίτων

Εγκύκλιος για Κατάταξη Υπαλλήλων βάσει του Ν.4024/2011

Νέο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011).   Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της συγκεκριμένης Εγκυκλίου αναγνωρίστηκε τόσο ο χρόνος φοίτησης στη σχολή όσο και το ένα πλεονάζον έτος για τους αριστούχους των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης

Ειδικό Καθεστώς Αποφοίτων

Διευκρινήσεις ΥΠΕΣΑΗΔ σχετικά με το Άρθρο 19 του Ν.3801/2009

Αλληλογραφία της ΕΝΑΠ με το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4-9-2009). Η απάντηση του Υπουργείου στο από 19-5-2010 σχετικό αίτημα της ΕΝΑΠ, αναφέρεται στο ότι ειδικα για τους απόφοιτους ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ, στον υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου για απόσπαση ή μετάταξη, προσμετράται και ο χρόνος φοίτησης

Ειδικό Καθεστώς Αποφοίτων

Εγύκλιος για τη Βαθμολογική Εξέλιξη Αριστούχων Αποφοίτων της ΕΣΔΔ.

Από : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προς : ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΔΔ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Περίληψη Διευκρινιστική Εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΔΑ, για την αναγνώριση ως αριστούχων και εκείνων των αποφοίτων που προηγήθηκαν την σχετικής νομοθετικής ρύθμισης (του ν.2527/1997)