Κατηγορία: Ειδικά Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κράτους

Ανακοινώσεις frontpage

Νόμος 4622/2019, Επιτελικό Κράτος

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4622/2019 με τίτλο «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» Νόμος 4622/2019 Επιτελικό ΚράτοςΛήψη

Ειδικά Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κράτους

Νόμος 4093/2012, ΠΝΠ 224/Α/2012 και Εγκύκλιος για την κινητικότητα

Νόμος 4093/2012 με θέμα «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016». Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 224/Α/12-11-2012 με θέμα: «Επιμέρους ρυθμίσεις επί των επειγόντων μέτρων εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016». (Τροποποίηση Μεσοπρόθεσμου 2013-2016) Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ.26188/12-11-2012 με θέμα: «Νέο

Ειδικά Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κράτους

Γραπτή εξέταση για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Η ΕΝΑΠ σας παρουσιάζει την Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη γραπτή εξέταση για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Η εν λόγω απόφαση περιγράφει τις διαδικασίες α) προκήρυξης, β) διεξαγωγής και γ) κύρωσης των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης.

Ειδικά Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κράτους

Εγκύκλιοι για Περιορισμό Οργανικών Μονάδων και Ανακατανομή Οργανικών Θέσεων

Η ΕΝΑΠ σας κοινοποιεί άλλες δύο από τις εφαρμοστικές Εγκυκλίους του Ν. 4024/2011:   1η Εγκύκλιος: «Αναδιοργάνωση Δημόσιων Υπηρεσιών και Ανακατονομή Οργανικών Θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226)». 2η Εγκύκλιος: «Περιορισμός του αριθμού των οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών (υπουργείων, γενικών και ειδικών γραμματειών και των ΝΠΔΔ».

Ειδικά Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κράτους

Eγκύκλιος του Yπουργείου Οικονομικών για τους Μισθούς με το Νέο Μισθολόγιο

Στα επίπεδα του 2008, χωρίς τα επιδόματα και με «κουτσουρεμένο» το 13ο και 14ο μισθό προσγειώνονται οι μισθοί όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Η εφαρμογή του νέου μισθολογίου υλοποιείται με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών και οι νέοι μισθοί θα ισχύσουν από την 1η Νοεμβρίου. Με την εγκύκλιο που αλλάζει κατ΄ουσίαν τα πάντα στις αμοιβές των δημοσίων

Ειδικά Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κράτους

Εφαρμοστικές Εγκύκλιοι για Βαθμολόγιο-Εφεδρεία (Ν.4024/2011)

Η ΕΝΑΠ σας παρουσιάζει την τελική μορφή των εφαρμοστικών εγκυκλίων για το Ν. 4024-2011.   1)  Νέο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011).   2) Αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα – άμεσες ενέργειες για την εφαρμογή