Αθανάσιος Ράπτης

Αθανάσιος Ράπτης2022-07-14T19:10:41+03:00

Αθανάσιος Ράπτης

Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣ 2020 – 2022

Ο Θανάσης Ράπτης εκλέχτηκε αντιπρόεδρος της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης τον Νοέμβριο 2020. Αποφοίτησε από το Τμήμα Γενικής Διοίκησης της 25ης Σειράς της ΕΣΔΔΑ. Επίσης διετέλεσε πρόεδρος σπουδαστών ΕΣΔΔΑ. Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. Αναφορικά με τις σπουδές του, έχει πτυχίο Φυσικής ΕΚΠΑ, πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακό Ιατρικής Πληροφορικής ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακό Στατιστικής ΟΠΑ, Διδακτορικό στην Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΚΠΑ («Μελέτη εφαρμογής της Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα με χρήση αναλυτικών στοχαστικών, αριθμητικών και υπολογιστικών αλγορίθμων») και μεταδιδακτορική έρευνα έχοντας συγγράψει άρθρα για διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει εργαστεί στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα για εγχώριους και διεθνείς φορείς, έχει ασχοληθεί με την αξιολόγηση πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών ΑΕΙ, ενώ έχει διδάξει σε διάφορα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Την τρέχουσα συγκυρία εργάζεται για το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε αντικείμενα που αφορούν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Ελλάδας, όπως η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών και απλούστευση και ψηφιοποίηση υπηρεσιών προς τον πολίτη (ψηφιοποίηση πτυχίων, πιστοποιητικών, κλπ).

Go to Top