Ανακοίνωση του Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ για την έκτακτη ενίσχυση 600 ευρώ

Θέμα: Ανακοίνωση του Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ για την έκτακτη ενίσχυση 600 ευρώ, 23/12/2022

 

Με αφορμή την υπερψήφιση της αριθ. 1516/139 8.12.2022 Τροπολογίας περί της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 600 ευρώ, στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,  στο πλαίσιο της κύρωσης του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ Α’ 230/14-12-2022) με τίτλο “Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών”, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης τοποθετείται υπέρ της ανάγκης επέκτασης του εν λόγω επιδόματος στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας, οι οποίοι εν μέσω πολλαπλών κρίσεων, ανταποκρίνονται υποδειγματικά στα καθήκοντά τους, λειτουργώντας ως θεματοφύλακες της ομαλής λειτουργίας και συνέχειας του Κράτους.

Την ανάγκη επέκτασης της χορήγησης της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης επιτάσσει και η τρέχουσα δυσμενής οικονομική συγκυρία. Ειδικότερα, οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις που καταγράφονται έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των δημοσίων υπαλλήλων και τη δραματική αύξηση του κόστους διαβίωσής τους. Τα πραγματικά εισοδήματα των δημοσίων υπαλλήλων έχουν περισταλεί σημαντικά, καθώς ο μέσος μισθός στον δημόσιο τομέα έχει μειωθεί κατά 25,7% την περίοδο 2008 – 2020, όπως αποτυπώνεται στην μελέτη του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ με τίτλο «Το επίπεδο και η εξέλιξη των αμοιβών στον ελληνικό δημόσιο τομέα από την κρίση του 2009-10 μέχρι σήμερα».  Παράλληλα, ο τρόπος εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών μισθολογικών αποκλίσεων μεταξύ των νέων και παλαιότερων υπαλλήλων, γεγονός που αντίκειται στην Συνταγματική Αρχή της ισότητας των αμοιβών. Λογική που συνεχίζει να εφαρμόζεται και να ενισχύεται στις μέρες μας, αφού διαφόρων μορφών επιδόματα είτε με τη μορφή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, είτε με τη μορφή μπόνους παρουσιάζονται ως ουσιαστική αύξηση της μισθολογικής θέσης των υπαλλήλων, ενισχύοντας αφενός την ανισότητα αλλά και την αδιαφάνεια αφού τα χρήματα αυτά μοιράζονται με ad hoc και μη προκαθορισμένους και διαφανείς κανόνες.

Δεχόμενοι ωστόσο ότι, τα επιδόματα αποτελούν εργαλεία δημόσιας πολιτικής, μέσω των οποίων το Κράτος προωθεί την οικονομική και κοινωνική ευημερία των πολιτών του και αξιολογώντας τη χορήγησή τους σε κοινωνικές ή επαγγελματικές ομάδες είτε βάσει των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της δίκαιης κατανομής του πλούτου και της κοινωνικής αλληλεγγύης είτε ως αντιστάθμισμα αυξημένης υπηρεσιακής ευθύνης, γίνεται σαφές ότι αφενός αποτελούν ένα πρόσκαιρο μέτρο το οποίο δεν επιλύει μόνιμα και ουσιαστικά το πρόβλημα αφετέρου δεν πρέπει να εργαλειοποιούνται συγκυριακά και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.

Ως εκ τούτου, πάγια θέση της Ένωσης είναι πως η ουσιαστική βελτίωση των αμοιβών των δημόσιων υπαλλήλων μπορεί να επιτευχθεί μέσω της θεσμοθέτησης μηχανισμού αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των αμοιβών καθώς και μέσω της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο τομέα, κατ’ αντιστοιχία με τον ιδιωτικό τομέα.

Σε κάθε περίπτωση η βελτίωση των μισθολογικών απολαβών των δημοσίων υπαλλήλων, πέραν της εξασφάλισης ενός πλαισίου αξιοπρεπούς διαβίωσης, αποτελεί και ένα πραγματικό κίνητρο για την προσέλκυση στελεχιακού δυναμικού υψηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και την εν γένει βελτίωση της παραγωγικότητας στο δημόσιου τομέα.

Τη στιγμή, που σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης συγκεκριμένες ομάδες δημοσίων υπαλλήλων όπως οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί αναμένουν αύξηση των εισοδημάτων τους μέσω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, υποστηρίζουμε ότι το σύνολο των εργαζομένων του δημόσιου τομέα θα πρέπει να ενισχυθεί οικονομικά και σε μόνιμη βάση, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο, στο πλαίσιο  της υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος και της εξυπηρέτησης των πολιτών.

 

Για το ΔΣ της ΕΝΑΠ – ΕΣΔΔΑ,

Ο Πρόεδρος, Γιώργος Σπανουδάκης

Ο Γραμματέας, Βασίλης Δελής


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)