Ανακοίνωση για την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 11/11/2022

Αθήνα 13/11/2022

 

Ανακοίνωση για την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της
11ης Νοεμβρίου 2022

 

Αγαπητά μέλη,

Tην Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17.00 πραγματοποιήθηκε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΥΠΕΣ στον 1ο Όροφο (Βασιλίσσης Σοφίας 15).

 

Μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης απαρτίας και την εκλογή προεδρείου, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

 1. Από τον πρόεδρο Γ. Σπανουδάκη παρουσιάστηκε ο συνολικός απολογισμός των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διετή θητεία του, με επιμέρους τοποθετήσεις του Α΄ αντιπροέδρου Κ. Τρακόσα, της γενικής γραμματέως Μ. Παπαδημητράκη και του αναπληρωτή ειδικού γραμματέα Α. Σακελλάρη. Στη συνέχεια, έγιναν τοποθετήσεις μελών και συζήτηση επί των εκτεθέντων. Στην ψηφοφορία που ακολούθησε, ο απολογισμός εγκρίθηκε με ψήφους 34 υπέρ και 2 λευκές.
 2. Από τον ταμία Γ. Τσιάντα αναγνώστηκε, δυνάμει παρασχεθείσας εξουσιοδότησης, η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής επί του Ισολογισμού και Απολογισμού της διαχείρισης του τελευταίου έτους. Στην ψηφοφορία που ακολούθησε, ο Ισολογισμός και ο Απολογισμός εγκρίθηκαν ομόφωνα.
 3. Ομόφωνα εγκρίθηκε και η απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
 4. Σχετικά με τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, αυτός παραπέμφθηκε να συζητηθεί και να καταρτισθεί από το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
 5. Για τη διενέργεια των επικείμενων εκλογών, η γενική γραμματέας Μ. Παπαδημητράκη παρουσίασε την πρόταση του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία:
 • Οι εκλογές θα διενεργηθούν με μεικτό σύστημα (ηλεκτρονική ψηφοφορία με χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ, και παράλληλα ψηφοφορία με κάλπη).
 • Οι εκλογές θα λάβουν χώρα σε δύο ημέρες: την πρώτη ημέρα θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία, τη δεύτερη ημέρα θα ακολουθήσει η ψηφοφορία με κάλπη. Προτεινόμενες ημερομηνίες είναι η 29η και η 30η Νοεμβρίου 2022, παρέχοντας την ευχέρεια στην Εφορευτική Επιτροπή να επαναπρογραμματίσει τη διενέργεια των εκλογών, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί για την ομαλή διεξαγωγή τους.
 • Στην Εφορευτική Επιτροπή που θα εκλεγεί θα παραδοθούν το εις χείρας υπόλοιπο του ταμείου (έχει ήδη εγκριθεί πρόβλεψη ποσού 600 € για τις ανάγκες διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας), καθώς και τα μπλοκ αποδείξεων είσπραξης εισφορών (για τη διασφάλιση της δυνατότητας τακτοποίησης μελών ενόψει των εκλογών). Επίσης, θα παραδοθούν όλοι οι κωδικοί χρήσης της ιστοσελίδας, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Ένωσης, η σφραγίδα και ο κατάλογος των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης μέχρι και την ημέρα παράδοσης παραλαβής των ανωτέρω από την εφορευτική επιτροπή.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε τη σχετική συζήτηση, η ανωτέρω πρόταση εγκρίθηκε με ψήφους 24 υπέρ, 6 κατά και 4 λευκές.

 1. Για μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κατατέθηκαν οι ακόλουθες υποψηφιότητες:

Για τακτικά μέλη της Επιτροπής:

 • Αγγελική Τζωρτζάκη,
 • Ρομίνα Νάτσο,
 • Βασίλης Παπαγεωργίου
 • Ναυσικά Γεωργιτσοπούλου

Για αναπληρωματικό μέλος:

 • Σοφία Μπαξεβάνη

Στην Εφορευτική Επιτροπή θα συμμετέχει δικαστικός/η αντιπρόσωπος, τον ορισμό της/του οποίας/ου θα ζητήσουν τα υπόλοιπα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής από το Δ.Σ.Α. Στην ψηφοφορία που ακολούθησε, οι ανωτέρω υποψηφιότητες εγκρίθηκαν ομόφωνα. Επισημαίνεται ότι για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών αρμόδια είναι η εφορευτική επιτροπή.

 1. Ομόφωνα υπερψηφίστηκε και η πρόταση για παροχή εξουσιοδότησης στην εκλεγείσα Εφορευτική Επιτροπή να χορηγήσει παράταση πέντε (5) ημερών από την ημέρα αποστολής της ανακοίνωσης που θα εκδώσει για την εκλογική διαδικασία, εντός της οποίας θα μπορούν να υποβληθούν υποψηφιότητες για συμμετοχή στις εκλογές της Ένωσης.

Με την ανωτέρω απόφαση, έχοντας περατώσει της συζήτηση των θεμάτων που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, κηρύχθηκε η λήξη της.

Καλούμε όλα τα μέλη να συμμετάσχουν στις προσεχείς εκλογές της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ για να δυναμώσει η φωνή της Ένωσής μας!

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Κώστας Τρακόσας

 

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Πάνος Παλιούρας

 


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)