Ανακοίνωση – Αποφάσεις Γ.Σ. και διεξαγωγή εκλογών

Aθήνα, 30 Ιουνίου 2018

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.,

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη, 28-6-2018, διεξήχθη η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.Α. κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε απαρτία και ακολούθως εξελέγη ομόφωνα πρόεδρος η συνάδελφος Σωτηρία Χριστοπούλου, απόφοιτος της ΙΘ’ Εκπαιδευτικής Σειράς και γραμματέας η συνάδελφος Κάσση Βούλγαρη, απόφοιτος της ΚΓ’ Εκπαιδευτικής Σειράς. Στη συνέχεια, κατά πάγια πρακτική της Ένωσης, η οποία συνίσταται στη βράβευση συναδέλφων αποφοίτων που έχουν διακριθεί για το ήθος τους, τη διαδρομή τους και τη διαχρονική τους προσφορά στην Ένωση και τη Σχολή, αποδόθηκε τιμητική πλακέτα στον συνάδελφο Στρατή Χατζηχαραλάμπους, απόφοιτο της Ζ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς. Ακολούθως, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 9 του Καταστατικού:

 • Υπεβλήθη ο συνολικός απολογισμός του ήδη απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του κατά τη διετία 2016-2018.
 • Υπεβλήθη ο ισολογισμός και ο απολογισμός της διαχείρισης για το δεύτερο έτος της θητείας του απελθόντος Δ.Σ. (2017-2018).
 • Κατατέθηκε η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής επί των ανωτέρω.
 • Εγκρίθηκε ομόφωνα ο Ισολογισμός, ο Απολογισμός καθώς και τα Πεπραγμένα του απελθόντος Δ.Σ.
 • Απηλλάγη το απελθόν Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
 • Εξελέγησαν οι συνάδελφοι Βασιλική Παλιάτσα, Ανδρέας Παπαστάμου και Κωνσταντίνος Ρώτας, ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη της Γ.Σ. προσφέρθηκε αυτοβούλως να συνεπικουρήσει την Εφορευτική Επιτροπή η συνάδελφος Άννα –  Μαρία Αρβανίτη, η πρόταση της οποίας έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
 • Αποφασίστηκε η παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων έως την Παρασκευή, 6-7-2018 μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση enap@enap.gr.
 • Αποφασίστηκε η διενέργεια εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή κατά το διήμερο 16-17 Ιουλίου 2018.

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τη Γενική Συνέλευση:

 • Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑΠ-ΕΣΔΔΑ), θα λάβουν χώρα ηλεκτρονικά τις  ημέρες Δευτέρα 16 Ιουλίου από τις ώρες 00:01 έως και τις 10:00 ημέρα Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 και δια ζώσης την ημέρα Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 κατά τις ώρες 12:00-19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 15 (πρώην ΥΔΜΗΔ) στον 1ο όροφο.
 • Οι υποψηφιότητες για τις επικείμενες εκλογές θα πρέπει να δηλωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση enap@enap.gr μέχρι και την Παρασκευή, 6-7-2018. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν δύνανται να αποστείλουν στην ως άνω διεύθυνση συνοδευτικό κείμενο με τις προγραμματικές τους αρχές και τις στοχεύσεις τους, ώστε το εν θέματι κείμενο να αποσταλεί μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας στο σύνολο των μελών του σώματος των αποφοίτων και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα καθώς και στη σελίδα της Ένωσης στο Facebook.
 • Όσοι προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και όσοι επιθυμούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά ή δι’  επιστολικής ψήφου, καλούνται να έχουν τακτοποιηθεί ταμειακά μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της Παρασκευής, 6-7-2018. Η ταμειακή τακτοποίηση και η συνακόλουθη αποπληρωμή της συνδρομής προς την ΕΝ.ΑΠ. – ΕΣΔΔΑ δύναται να πραγματοποιηθεί διά της τραπεζικής οδού σε οποιοδήποτε κατάστημα της Eurobank, όπου και τηρείται ο υπ’  αριθμόν 00260104950200756926 λογαριασμός με IBAN: GR0202601040000950200756926 στο όνομα “Ένωση Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.Α.”. Μετά το πέρας της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση enap@enap.gr ή εναλλακτικά στο προσωπικό mail του ταμία του απελθόντος Δ.Σ. Χάρη Κίτσου kitsos.haris75@gmail.com
 • Όσοι προτίθενται να ψηφίσουν με αυτοπρόσωπη προσέλευση, δύνανται να τακτοποιηθούν ταμειακά μέχρι και τη στιγμή της προσέλευσής τους με απ’ ευθείας πληρωμή στον ταμία του απελθόντος Δ.Σ. Χάρη Κίτσο.
 • Επισημαίνεται ότι ως ταμειακώς τακτοποιημένος νοείται όποιος έχει καταβάλει τη συνδρομή του έτους 2017. Υπενθυμίζεται ότι η οικονομική συνδρομή κατ’  έτος ανέρχεται σε €10. Για όσα μέλη έχουν να πληρώσουν συνδρομή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών, το ποσό οφειλής ανέρχεται στο όριο των €30. Για όσουν τακτοποιήθηκαν οικονομικά τελευταία φορά για το έτος 2015 ανέρχεται σε €20. Για τα νέα μέλη, είτε πρόκειται για αποφοίτους της ΚΔ΄ εκπαιδευτικής σειράς, είτε για αποφοίτους παλαιοτέρων σειρών οι οποίοι ουδέποτε έχουν εγγραφεί στην Ένωση, το συνολικό ποσό οικονομικής τακτοποίησης ανέρχεται σε €12. Για τυχόν απορίες επί του ύψους της οικονομικής οφειλής εκάστου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ταμία Χάρη Κίτσο (kitsos.haris75@gmail.com) ο οποίος θα διαπιστώνει και θα βεβαιώνει το ύψος της τυχόν οφειλής. Στην ως άνω διεύθυνση θα μπορούν να αποστέλλονται e-mail από όσους επιθυμούν να διακριβώσουν την ταμειακή τους τακτοποίηση εφ’  όσον δεν είναι βέβαιοι γι’ αυτήν.
 • Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, της επιστολικής ψήφου καθώς και της διά ζώσης ψηφοφορίας θα αποσταλούν από την Εφορευτική Επιτροπή με νεώτερο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη Δευτέρα, 2-7-2018.

 

Το απελθόν Δ.Σ ευχαριστεί θερμά όλους τους αποφοίτους για τη συμμετοχή τους. Καλεί δε όλους τους συναδέλφους σε μαζική προσέλευση στις εκλογές ώστε αυτές να είναι ακόμη μαζικότερες από τις τελευταίες και να στείλουν προς πάσα κατεύθυνση το μήνυμα της ενότητας και της ισχύος των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Καλεί ακόμη όλους τους αποφοίτους να βρίσκονται πάντα κοντά στην Ένωση που αποτελεί τον εγγυητή των κοινών μας συμφερόντων και μέσω αυτών, δηλαδή της αξιοποίησής μας, του γενικού δημόσιου συμφέροντος.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας

Βασίλειος Σαλτερής                                           Παρασκευή Δραμαλιώτη

 

[su_note note_color=”#dbf8fd” radius=”5″] Ανακοίνωση αποφάσεων της Γ.Σ. στις 28/6 και εκλογική διαδικασία.[/su_note]

Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)