Ανακοίνωση λήξης προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων