Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Ανακοινώσεις

Ερωτηματολόγιο προς Πολιτικά Κόμματα

Από : Παπαθεοδώρου Νικόλαος Προς : Πολιτικά Κόμματα της Ελλάδας Περίληψη Ερωτηματολόγιο της Ένωσης για την Δημόσια Διοίκηση προς τα Πολιτικά Κόμματα (Η αποστολή έγινε το 1999). Απάντησε 2 χρόνια μετά (το 2001) μόνο το Κίνημα Ελευθερών Πολιτών, το οποίο διαλύθηκε στη συνεχεία.