Α’ Κύκλος σεμιναρίων “Δημόσια Διοίκηση και Ευάλωτες Ομάδες”

Αγαπητές/αγαπητοί συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Συνημμένο θα βρείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίων που διοργανώνει η ΕΝΑΠ-ΕΣΔΔΑ σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση & Ευάλωτες Ομάδες». Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά μέσω zoom, με ημερομηνία έναρξης την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021. Τα σχετικά link καθώς και οδηγίες παρακολούθησης, θα αποσταλούν στις συμμετέχουσες/ντες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι/ες οι απόφοιτοι/ες της ΕΣΔΔΑ, οι οποίοι/ες μπορούν να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους έως και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, αποστέλλοντας συμπληρωμένη την συνημμένη αίτηση και έντυπο ενημέρωσης για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο enap@enap.gr με την ένδειξη «Σεμινάρια ΕΝΑΠ-ΕΕΔΑ». Μπορείτε να ανατρέξετε στην αίτηση και στο έντυπο ενημέρωσης σε αυτά τα link:

https://1drv.ms/w/s!Ajd8rM1rlrupjDWbktUGbT7y9Or7?e=Pk1gIi

https://1drv.ms/w/s!Ajd8rM1rlrupjBe9skcFbOl5x4ho?e=Co0Cjy

Σας ενημερώνουμε ότι θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε όσες/ους συμμετάσχουν σε τουλάχιστον 4 από τις 8 ενότητες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να αποστείλετε σχετικό ερώτημα στο enap@enap.gr με την ανωτέρω ένδειξη.

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΝΑΠ-ΕΣΔΔΑ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δημόσια όλα τα μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων της ΕΝΑΠ-ΕΣΔΔΑ, τα οποία εργάστηκαν συστηματικά σε μια σειρά από κείμενα που αφορούν το σχεδιασμό των επιμέρους θεματικών των εργαστηρίων, τις πρακτικές διαστάσεις της διοργάνωσης (φόρμες συναίνεσης, διαδικασία αξιολόγησης και αποτίμησης δράσης, προστασία προσωπικών δεδομένων), τα οποία θα αποτελέσουν πολύτιμη παρακαταθήκη για μελλοντικές διοργανώσεις καθώς και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, για την πολύτιμη συμβολή και τεχνογνωσία της καθώς και για την άψογη συνεργασία.

Tο ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)