Νέα Εγύκλιος για το Βαθμολόγιο-Μισθολόγιο

Η ΕΝΑΠ δημοσιεύει την αναμενόμενη Εγκύκλιο για την κατάταξη των υπαλλήλων στους βαθμούς του νέου μισθολογίου βάσει του του νέου μισθολογίου. Σύμφωνα με αυτή επιτεύχθηκε η βαθμολογική κατάταξη των αποφοίτων της ΚΑ’ Εκπαιδευτικής Σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ και της Δ’ Εκπαιδευτικής Σειράς της Ε.Σ.Τ.Α. κατά το διορισμό τους στις υπηρεσίες, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.4024/2011, ήτοι θα καταταγούν στο Βαθμό Δ’, με πλεονάζοντα χρόνο τον χρόνο φοίτησής τους στις ως άνω Σχολές.

Αντιθέτως, δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση της ΕΝΑΠ για αναγνώριση όλων των προσόντων και προωθήθηκε διευκρίνηση βάσει της οποίας θα εφαρμόζεται το ευνοϊκότερο προσόν, καθώς και θα αναγνωρίζεται η μισή χρονική διάρκεια του επόμενου ευνοϊκότερου προσόντος όπως αυτά καθορίζονται από την παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν.4024/2011.

Διευκρινίσεις για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10-2011)

[su_note note_color=”#dbf8fd” radius=”5″] Εγκύκλιος για βαθμολόγιο – μισθολόγιο[/su_note]

Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)