Δελτίο Τύπου – Η ΕΝΑΠ καταθέτει αίτηση ακύρωσης ΚΥΑ για τον καθορισμό πρόσθετου ειδικού κριτηρίου για τη διαθεσιμότητα