Πρόταση για Αναδιάρθρωση Προγράμματος Σπουδών ΕΣΔΔΑ