Προκηρύχτηκε ο ΙΗ΄ Διαγωνισμός ΕΣΔΔ και ο Α΄ Διαγωνισμός ΕΣΤΑ