Ημέρα: 3 Μαρτίου 2021

Ανακοινώσεις

25 χρόνια ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ιδρύθηκε το 1983 με ευρεία διακομματική συναίνεση και με στόχο τη δημιουργία ενός σώματος αξιοκρατικά επιλεγμένων δημοσίων λειτουργών με υψηλά προσόντα. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ιδρυτικού νόμου 1388/1983 σκοπός ήταν η δημιουργία στελεχών “που να διαθέτουν ειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση και νέο πνεύμα προσέγγισης των προβλημάτων, ώστε να συμβάλλουν