Ημέρα: 12 Νοεμβρίου 2020

Μέλη

Μπάμπης Ράπτης

Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας) με μεταπτυχιακό στην Προϊστορική Αρχαιολογία. Μεταφραστής και επιμελητής επιστημονικών εκδόσεων στον ιδιωτικό τομέα. Απόφοιτος ΙΗ’ Σειράς ΕΣΔΔΑ (Τμήμα Τουριστικής Οικονομίας & Ανάπτυξης). Τοποθέτηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Δ/νση Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης). Εμπειρογνώμονας – αξιολογητής προτάσεων έργων εθνικών, ευρωπαϊκών (Erasmus+, COSME, Culture, ENI CBC MED) και διεθνών (BOCEJ, COST, CONEX-Plus, «We are all citizens») προγραμμάτων. Από το 2012

Μέλη

Δημήτρης Πανόπουλος

Εργάζομαι ως αναλυτής Δεδομένων Αγοράς Εργασίας,  Προϊστάμενος του Τμήματος Ανάλυσης και τεκμηρίωσης της Αγοράς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  ενώ παράλληλα ασκώ αρμοδιότητα Συντονιστή της Εθνικής Επιτροπής Ανάδειξης Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, ασκώ καθήκοντα δημόσιου υπόλογου σε έργα ΕΣΠΑ ενώ είμαι επί 5 ετία μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμών του ΟΑΕΔ. Υπηρεσιακή και επαγγελματική

Αρθρογραφία

Στην 4η βιομηχανική επανάσταση η Ελλάδα απαντάει «σκοιλ ελικικου»

Άρθρο του Βασίλη Δελή, Απόφοιτου ΕΣΔΔΑ Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών στις 23.4.2020 Τις τελευταίες μέρες το διαδίκτυο έχει κατακλυστεί από διάφορα αστεία και συνάμα τραγικά ευρήματα από τα προγράμματα επαγγελματικής τηλεκατάρτισης που δόθηκαν μέσω voucher από την κυβέρνηση στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες. Φάνηκε, όμως, ότι δεν προηγήθηκε κανενός είδους ποιοτικό κριτήριο για το