Θέματα ΚΒ΄ Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

Στις 14 και 15 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ο ΚΒ’ Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Οι αιτήσεις για το Διαγωνισμό ξεπέρασαν τις 3.800, σύμφωνα με παλαιότερη ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Οι υποψήφιοι όμως, που πράγματι παρουσιαστηκαν στις αίθουσες εξέτασης, ήταν κατά πολύ λιγότεροι, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πολυετής αναμονή για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και η κόπωση που αυτή συνεπάγετο σε συνδυασμό με την αφόρητη ζέστη, αποθάρρυναν πολλούς υποψηφίους. Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς η αποχή υπολογίζεται “χονδρικά” σε περίπου 60%.

Η ΕΝΑΠ δημοσιεύει τα θέματα που κληρώθηκαν αλλά και εκείνα τα οποία δεν κληρώθηκαν για καθένα από τα μαθήματα της Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κράτους αλλά και της Πολιτικής Οικονομίας και Δημόσιας Οικονομικής.

 

Θέματα που κληρώθηκαν:


· Μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέμα 3ο

Α) Πώς συγκροτείται, πώς ασκείται και πώς ελέγχεται, υπό το πρίσμα της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, η εκτελεστική εξουσία:

α) στην προεδρική Δημοκρατία;

β) στην ημιπροεδρική Δημοκρατία;

γ) στην (προεδρευόμενη ή βασιλευόμενη) κοινοβουλευτική Δημοκρατία;

 

Β) Είναι επίκαιρη και γιατί η σχετική συζήτηση στην Ελλάδα;

 

· Μάθημα: Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική

Θέμα 3ο

Α) Αναλύστε την έννοια των εξωτερικών οικονομιών και επιβαρύνσεων, τα αίτια που τις προκαλούν και τις επιπτώσεις που συνεπάγονται για την κοινωνία και την οικονομία.

Β) Ποια μέσα έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη για την ενθάρρυνση – αποθάρρυνση δραστηριοτήτων που προκαλούν εξωτερικές οικονομίες και επιβαρύνσεις.

Γ) Με βάση τα παραπάνω, σχολιάστε την περίπτωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

 

 

Θέματα που δεν κληρώθηκαν:


· Μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέμα 1ο

Η σημαντικότερη κριτική, που ασκείται στο πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το έλλειμμα δημοκρατικής οργάνωσης και λειτουργίας του («δημοκρατικό έλλειμμα»).

Α) Σε τι συνίσταται αυτό το έλλειμμα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο;

Β) Ποια η απάντηση της Συνθήκης της Λισαβόνας ως προς την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος;

Γ) Πώς συνδέεται η αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης με τον σχετικό προβληματισμό;

Θέμα 2ο

Α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού κράτους, όπως αυτό επικράτησε στην Δ. Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο;

Β) Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα την ίδια περίοδο;

Γ) Πώς επιδρά η τρέχουσα οικονομική κρίση στην σημερινή ευρωπαϊκή και εθνική πραγματικότητα του κοινωνικού κράτους;,

 

 

· Μάθημα: Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική

Θέμα 1ο

Α) Ταξινομείστε και αξιολογήστε τις δημόσιες δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής τους.

Β) Με βάση τα παραπάνω σχολιάστε την εξέλιξη των δημοσίων δαπανών και των πηγών χρηματοδότησής τους μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέμα 2ο

Α) Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην ευρωζώνη.

Β) Η πολιτική επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οι επιπτώσεις της στη μακροοικονομική σταθερότητα.

Γ) Εξηγείστε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής σε διάφορες χώρες – μέλη της ευρωζώνης, με αναφορά στη θεωρία και σε εμπειρικά παραδείγματα.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)