Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Η ΕΝΑΠ ενημερώνει και προτρέπει τα μέλη της που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα όπως καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους για τις κατωτέρω θέσεις:

 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Εμπειρογνώμων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.(3 θέσεις)

Γ.Γ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Καταληκτική ημερομηνία των ανωτέρω προσκλήσεων είναι η 7η Οκτωβρίου 2011.

 

 

Επιπλεον, δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Διοικητή, Προέδρων και Υποδιοικητή σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διοικητής Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)

Πρόεδρος Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)

Πρόεδρος Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)

Υποδιοικητής του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) (1 Θέση)

Καταληκτική ημερομηνία της ανωτέρω πρόσκλησης είναι η 26η Σεπτεμβρίου 2011.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)