Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)