Διαγωνισμός ΚΒ΄ Σειράς ΕΣΔΔΑ

Με απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ντ. Ρόβλια, δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια του 22ου εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε ογδόντα (80). Με την αποφοίτησή τους θα καλύψουν ανάγκες της κεντρικής και της αποκεντρωμένης διοίκησης, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν:

κατά το προκαταρκτικό στάδιο, υποχρεωτικά στα μαθήματα:
1. «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και
2. «Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική»
κατά το τελικό στάδιο του διαγωνισμού, η εξέταση περιλαμβάνει:

α) υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία στο γνωστικό πεδίο «Δημόσια Διοίκηση» και
β) γραπτή και προφορική εξέταση σε ένα ακόμη γνωστικό πεδίο από τα παρακάτω:
1. Περιβάλλον- Ποιότητα Ζωής
2. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
3. Εφαρμοσμένη Πληροφορική
4. Κοινωνική Διοίκηση
5. Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν και σε μία ξένη γλώσσα της επιλογής τους, μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής.

Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Πηγή: ΕΚΔΔΑ


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)