Προσχέδιο Μελέτης για το Μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων (ICAP-HAY GROUP)

Προσχέδιο Μελέτης για το Μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων που συνέταξαν οι εταιρίες ICAP-HAY GROUP σε συνεργασία με επιτροπή υπαλλήλων των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών.

Επισυνάπτεται και η Πράξη Ανάθεσης του Έργου Σύνταξης της σχετικής μελέτης.

Οι ιδιωτικές εταιρίες στη συνέχεια δήλωσαν αδυναμία εκπόνησης της μελέτης!!!


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)