Υπόμνημα της ΕΝΑΠ σχετικά με τις εξελίξεις στις ΓΓ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης/Μέσων Ενημέρωσης