Υπόμνημα της Ένωσης Αποφοίτων σχετικά με το νέο Βαθμολόγιο-Μισθολόγιο