Υπόμνημα προς τη διοίκηση της ΕΣΔΔΑ, αναφορικά με τη λειτουργία της σχολής