Υπόμνημα μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ