Υπόμνημα Ένωσης Αποφοίτων επί του ν/σ του Υπουργείου Εσωτερικών