Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στην εποχή της πανδημίας