Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Λεωνίδα Χριστόπουλο