Συνάντηση εκπροσώπων του ΔΣ της ΕΝΑΠ με το νέο Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, Διονύση Κυριακόπουλο