Στην 4η βιομηχανική επανάσταση η Ελλάδα απαντάει «σκοιλ ελικικου»