Νομοσχέδιο Πιλότος για ένα νέο πελατειακό κράτος της αγοράς