Μερικές σκέψεις για την επιλογή διοικητών στις δομές φιλοξενίας