Κάμαλα Χάρις: Έργα και ημέρες μιας προοδευτικής πολιτικού