Επιστολή της ΕΝΑΠ προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ΗΔ σχετικά με το προτεινόμενο σύστημα επιλογής προϊσταμένων