Ενημέρωση για συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών