Γιατρός για όλους: Εντείνοντας τις ανισότητες, διευρύνοντας το χάσμα