Α’ Κύκλος σεμιναρίων «Δημόσια Διοίκηση και Ευάλωτες Ομάδες»