Αποφάσεις συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 31ης Αυγούστου