Αντί για μεταρρυθμίσεις, πλήρης επάνοδος του κομματικού κράτους στις Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης