Ανακοίνωση ΔΣ για την 47η Επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου