Ανακοίνωση για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας