Ανακοίνωση για τις εκλογές ΕΝΑΠ 2020 – Ταμειακή τακτοποίηση