Ανακοίνωση για τις διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου