Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020