Άρθρο των κ. Γ. Σπανουδάκη & Β. Δελή στην Εφημερίδα των Συντακτών.